Kontingentindbetaling

Kontingent til Grundejerforeningen for 2021 er fastsat til kr. 250 årligt.
På generalforsamlingen den 15-08-20 blev det vedtaget at kontingentet for 2021 bliver kr. 250,- årligt. Sidste ændring af kontingent var på generalforsamlinge i 2011.

Det opkræves i forbindelse med udsendelse af indkaldelse til den årlige generalforsamling, som ligger i slutningen af april.

Kontingentet kan indbetales på følgende måder:
MobilePay nr.: 625086. Skan QR koden her til højre og indsæt din sommerhusadresse. Swipe "Betal" og din kontingent for 2021 er betalt 🙂
På giro: +73   +86718871
Via bankoverførsel:  Reg. nr. 9376  Konto nr. 0003809080
Hos formanden: Overtoften 15
Hos kasseren: Østtoften 56

Husk at anføre din sommerhus adresse på indbetalingen, så kan kasseren se hvor den kommer fra 🙂