Kontingentindbetaling

Kontingent til Grundejerforeningen er fastsat til kr. 150 årligt (sidst ændret på generalforsamlinge 2011).

Det opkræves i forbindelse med udsendelse af indkaldelse til den årlige generalforsamling, som ligger i slutningen af april.

Kontingentet kan indbetales på følgende måder:
MobilePay nr.: 625086.
På giro: +73   +86718871
Via bankoverførsel:  Reg. nr. 9376  Konto nr. 0003809080
Hos formanden: Overtoften 15

Husk at anføre din sommerhus adresse på indbetalingen🙂