Bestyrelsen for Grundejerforeningen Selkær Mølle er:

Formand: Ann Villadsen, Overtoften 15 
privat: Overgårdsparken 59, 8410 Rønde
tlf: 2147 3060  Mail: ann.villadsen@gmail.com

Kasserer: Gert Egeberg, Østtoften 56  
tlf: 42441883 mail: gertegeberg@gmail.com

 

Bestyrelsesmedlem: Jørgen Jørgensen, Østtoften 54

Bestyrelsesmedlem: Erik Kristiansen, Lyngtoften 36

Bestyrelsesmedlem: Ib Steen Jørgensen, Mølletoften 24

Suppleant: Dorthe Hansen, Mølletoften 36

Revisor: Evald Gregersen, Lyngtoften 8

Revisor suppleant: P. H. Warming, Mølletoften 14