Bestyrelsen for Grundejerforeningen Selkær Mølle er:

Formand: Ann Villadsen, Overtoften 15 
privat: Overgårdsparken 59, 8410 Rønde
tlf: 2147 3060  Mail: ann.villadsen@gmail.com

Kasserer: Gert Egeberg, Østtoften 56  
tlf: 42441883 mail: gertegeberg@gmail.com

 

Bestyrelsesmedlem: Pia Østergård, Vesttoften 10 

Bestyrelsesmedlem: Henrik Kruse, Bygtoften 37 

Bestyrelsesmedlem: Ib Steen Jørgensen, Mølletoften 24

Suppleant: Bettina Johannesen, Vesttoften 36

Revisor:  Jesper Strange, Bygtoften 50

Revisor suppleant: P. H. Warming, Mølletoften 14